Menu Đóng

Messenger Live Chat

Tích hợp Chat Messenger Facebook vào website tăng tỉ lệ tương tác giữa khách hàng và chủ web. Sau khi tích hợp bạn sẽ được kết quả như hình.

Kết quả khi chèn Facebook Messenger

⇒ Xem demo tại đây.

Lợi ích của việc tích hợp:

  1. Tăng tính tương tác giữa bạn và khách hàng ghé thăm web.
  2. Vẫn chăm sóc được khách hàng thông qua Messenger khi họ đã rời khỏi web.
  3. Tận dụng thế mạnh của nền tảng Chat nhiều người dùng này.

Gói dịch vụ:

Giá dịch vụ: miễn phí.

Chưa có đánh giá nào!

Các ứng dụng khác

...