Menu Đóng

Bảng ký tự đặc biệt trong HTML

Khi quản trị web, có những lúc bạn cần thể hiện trong nội dung bằng các ký tự đặc biệt HTML để cho bài viết được ✓sinh động hơn, ✓dễ đọc hơn, ✓cuốn hút hơn.

Bạn chỉ cần copy và dán vào bài viết trên website là được. Bên dưới là bảng ký tự đặc biệt HTML.

1. Các ký tự thường dùng:

✆ ☎ ☏ ✉ ✓ ✔ ✕ ✖ ➛ ➝ ➠ ➦ ↪ ⇒ ⇔

2. Ký tự mũi tên:

← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↩ ↪ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶ ↷ ↺ ↻ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙

Chú ý: Trên các trình duyệt khác nhau có thể các ký tự đặc biệt sẽ hiển thị khác nhau.

Còn tiếp..

Bảng ký tự đặc biệt trong HTML
4 sao / 1 đánh giá

Bài viết khác

...