Menu Đóng

Các font tiếng Việt viết tay đẹp (handwriting)

Một số Font tiếng Việt viết tay đẹp do Google phát triển và miễn phí. Bạn có thể download về dùng.

1. Mali font

Mali font

→ Download Mali Font

2. Pangolin font

→ Dowload Pangolin font

3. Festive font

→ Download Festive font

4. Yomogi font

→ Download Yomogi font

5. Qwigley font

→ Download Qwigley font

6. Patrick Hand SC font

→ Download Patrick_Hand_SC font

7. Bilbo font

→ Download Bilbo font

8. Lovers Quarrel

→ Download Lovers_Quarrel font

9. Sedgwick Ave Display font

→ Download Sedgwick_Ave_Display font

♦ Cách cài đặt fonts chữ vào máy tính

Sau khi bạn download file font về máy, giải nén file ra → Copy tất cả các file font vào thư mục: C://Windows/Fonts

Chúc bạn thành công nhé!

Chưa có đánh giá nào!

...