Menu Đóng

Galaxy hotel

3.500.000

– Hoàn thiện 100% nội dung website.
– Cài đặt SSL (https) tăng tính bảo mật.

Giao diện:

  • Tuỳ chỉnh web dễ dàng chỉ bằng cú click chuột: màu button, đổi vị trí các section. Ví dụ: Danh sách phòng hiển thị trên Dach sách dịch vụ.
  • Hiển thị đẹp trên điện thoại, máy tính bảng, laptop.

Chức năng website:

  • Gallery ảnh giới thiệu.
  • Danh sách phòng khách sạn.
  • Danh sách dịch vụ.
  • Phần giới thiệu.
  • Thư viện ảnh.
  • Phần liên hệ đặt phòng.
  • Phần nhận xét của du khách.
  • Bản đồ chỉ đường.

Dịch vụ hỗ trợ:

...